II razred

 

Školska godina – 2010/11

Grupa: MATEMATIKA - 2. razred osnovne škole

Predavači: dr Branislav Popović (PMF Kragujevac), Mirjana Kandić (O.Š. Treći kragujevački bataljon), Ljubica Mudrić (PMF Kragujevac)

Termin: četvrtkom 
1. grupa  18.00
2. grupa  19.00

Mesto: PMF Kragujevac, 2. sprat

 

Susreti

2010-11 II razred 1 susret

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školska godina – 2009/10

Sa učenicima drugog razreda su radili dr Branislav Popović i Mirjana Kandić.

 

 

 

Login